Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2016

Op 14 juni is het Jaarbericht 2016 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) aangeboden aan de Tweede Kamer. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar onderzoeken en activiteiten.

Ook het afgelopen jaar heeft de Inspectie het toezicht geconcentreerd op een aantal thema’s:

  • de invloed van bezuinigingen en reorganisaties;
  • de kwaliteit van samenwerking in ketens en netwerken;
  • en informatieopslag en informatie-uitwisseling.

In het Jaarbericht geeft de Inspectie een beeld van de activiteiten en een aantal aandachtspunten voor de toekomstige uitvoering van taken, die samenhangen met deze thema’s.

Meer onderzoek naar incidenten en signalen

Terugkijkend blijkt dat de Inspectie in toenemende mate, naast het geprogrammeerde onderzoek, onderzoek doet naar incidenten en signalen. Zo is er in 2016 onderzoek gedaan naar verwarde personen, identiteitsvaststelling van asielzoekers, incidenten in het gevangeniswezen en calamiteiten jeugd. Er zijn ook een aantal periodieke beelden gepubliceerd, zoals de Staat van de rampenbestrijding en het Politieonderwijsverslag.