Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2016

In het jaarbericht 2016 geeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een beeld van haar onderzoeken en activiteiten. Zo is er in 2016 onderzoek gedaan naar verwarde personen, identiteitsvaststelling van asielzoekers en naar incidenten in het gevangeniswezen.